Advocaat Enschede kosten

Stel u heeft te maken met een rechtszaak, juridische hulp is dan noodzakelijk. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat in Enschede? Bij MRS Advocaten kan u altijd terecht. Wij hebben Pro Deo advocaten ter beschikking als u een laag inkomen hebt. Juridische kosten betaalt u dus naar draagdracht. Wij staan sterk voor iedereen, gebrek aan financiële middelen mag geen bezwaar vormen bij advocaat Enschede kosten.

Advocaat Enschede kosten rechtsbijstand

AdvocaatVoor rechtsbijstand bekijken we graag de mogelijkheden. De wet op de rechtsbijstand geeft mensen recht op een door een de overheid gefinancierde advocaat van onvermogen. Deze kan aan u worden toegewezen als u de advocaat kosten Enschede niet persoonlijk kan dragen. Degenen die als verdachte of rechtzoekende niet in aanmerking komen voor een toevoeging van de overheid moet uitgaan van ons uurtarief van 175 euro plus kantoorkosten en BTW. Eventueel kunnen van tevoren afspraken over de verwachte advocaat Enschede kosten worden gemaakt.

In het geval van een procedure kan u op basis van het griffierecht verplicht worden tot het betalen van griffiekosten. Deze kosten staan los van advocaat Enschede kosten en is afhankelijk van de aard en grootte van de zaak. Wanneer u advies nodig heeft over de te bewandelen route naar en tijdens een rechtszaak, klopt u aan bij ons gratis spreekuur op de woensdagavond. Alle vragen over advocaat Enschede kosten worden dan beantwoord.

Rechtsgebieden MRS Advocaten

MRS Advocaten is bekend met een uitgebreide lijst van rechtsgebieden. Kijken we naar het familierecht, dan behandelen wij bijvoorbeeld zaken rondom echtscheidingen. Deze zaken kunnen soms lang duren en de advocaat Enschede kosten kunnen hoog oplopen. Wij loodsen u door het vermoeiende proces en doen ons best afspraken rondom alimentatie en omgangsregeling af te ronden. Om zo de zaak tot een goed eind te brengen en de advocaat Enschede kosten binnen de perken te houden.

Andere leuke artikelen...