Kwaliteitsmanagement in Nijmegen

De definitie van kwaliteitsmanagement, in Nijmegen, en elders in het land, is dat het hèt onderdeel van het management is, dat ernaar streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren, hetzij van een product, hetzij van een productieproces, een dienst, of een organisatie. Het is geen aparte afdeling, maar komt overal in het management van een onderneming terug. Immers, ieder onderdeel van het management is een radartje in het geheel, en ieder onderdeel moet dan ook een hoge kwaliteit vertonen om het geheel goed te laten presteren.

Constante verbetering door kwaliteitsmanagement

Een kwaliteitsmanager is voortdurend op zoek naar verbeterpunten in een organisatie. Dat houdt de organisatie “scherp”. Want, hoe goed je bedrijf het ook doet, het kan altijd beter, en er is altijd innovatie mogelijk. Innovaties implementeren is ook het middel om met andere bedrijven te concurreren. De consumentenmarkt van tegenwoordig is voortdurend aan veranderingen onderhevig, en door middel van innovatie kun je daarop inspelen.

De klant centraal

Kwaliteitsmanagement heeft als uitganspunt dat de klant in de bedrijfsprocessen centraal staat. Aan de vraag van de klant moet zo goed mogelijk beantwoord worden, dat zorgt voor succes!

Het is dan ook goed om regelmatig te kijken naar hoe het bedrijf presteert, en hoe bedrijfsprestaties ontvangen worden. Door dit te monitoren kun je een goede indruk krijgen van waar verbeterpunten liggen, en hoe daarop in te spelen. Het is belangrijk, de prestaties van je bedrijf goed onder de loep te leggen.

KPI’s

Kwaliteitsmanagement NijmegenEen belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is dan ook het monitoren van KPI’s, key performance indicators. Dit zijn de punten waarop de prestaties van je onderneming geanalyseerd kunnen worden. Het bepalen hiervan is belangrijk voor de voortgang van de organisatie. Als je de juiste KPI’s uitgekozen hebt, kun je met behulp van analyses over het verloop van die KPI’s voorspellen welke acties bedrijfsresultaten zullen verbeteren. Optimaal gebruik maken van KPI’s is de sleutel tot succes voor je bedrijf!

ISO kwaliteitsmanagement

Andere leuke artikelen...